Motors i variadors elèctrics d' alterna o de contínua

Condicions d´us

 

En la present secció s'estableix la regulació de les vendes a distància originades des de la web www.motronic.es, el propietari és Motronic SERVICE SAU

A l'utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres polítiques de privacitat, de manera que, si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de tractament de dades personals, no ha d'usar aquesta pàgina web.

Els següents termes i condicions s'apliquen a tots les comandes realitzades pel client (en endavant, "el comprador o client") a través de el lloc www.motronic.es

Aquestes condicions generals estaran accessibles en tot moment des de la web i prevaldran sobre qualsevol altre document que les contradigui, sense perjudici del que estableix la legislació vigent.

La validació de la comanda pel comprador suposa l'acceptació sense reserves de les presents condicions, tenint en compte l'anterior el comprador accepta el següent:

1.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

2.- Que ha llegit, entén i accepta les presents condicions de contractació, així com l'avís legal i la política de privacitat.

3.- Que assumeix totes les obligacions establertes.

Motronic no té per objecte el tractament de dades corresponents a menors d'edat. En cas que un menor d'edat desitgi ser receptor dels nostres serveis / productes ha de poder consentir en el tractament de les seves dades personals d'acord amb la legislació vigent. En cas contrari haurà d'aportar l'autorització dels pares o tutors legals.

Motronic es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions de contractació en qualsevol moment. Aquestes modificacions seran vinculants per a totes les compres realitzades amb posterioritat a la seva publicació a la web.

IDENTITAT DE LES PARTS
D'una banda, Motronic SERVICE SAU (Titular del web www.motronic@motronic.es) com a proveïdor dels productes adquirits pel comprador, amb domicili en Avinguda Castell de Barberà num 16 pol. ind. Santiga 08210 Barberà de Vallès amb CIF A58429309. Adreça de correu electrònic: motronic@motronic.es

D'altra banda, el comprador o client, registrat en el lloc web a través de l'emplenament el formulari "Crear". La informació necessària per a la creació d'un nou compte serà: nom, cognoms, correu electrònic i contrasenya, addicionalment a això necessitarem una adreça d'enviament i facturació. El client és responsable que les dades que proporcioni siguin veraces i reals.

Aquesta pàgina web també permet la compra sense realitzar el previ registre de comprador. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. En aquest formulari, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com usuari o continuar com a usuari no registrat.

En el moment de la compra del producte o productes, el comprador accepta que les condicions d'aquest servei són les que estan en aquell precís moment publicades en www.chiticris.com i no les que van poder estar amb anterioritat o estaran en un futur.

Així mateix s'informa que totes les dades sol·licitades en els formularis serà els estrictament necessaris per a dur a terme la venda dels nostres productes.

OBJECTE DEL CONTRACTE (DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES)

L'objecte d'aquest contracte és regular la relació existent entre Motronic i el comprador en el moment en què aquest atorga el seu consentiment durant el procés de contractació a l'acceptar la casella corresponent. (Casella que, previ a la seva acceptació, informarà sobre les presents condicions generals, avís legal i política de privacitat de la present web).

La relació contractual de compravenda comportarà el lliurament a canvi d'un preu determinat en la web d'un producte.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El comprador s'obliga a realitzar un ús lícit de la web i dels serveis en ella prestats, respectant la legislació vigent i abstenint-se d'lesionar els drets i interessos de terceres persones i de Motronic.

El client té responsabilitat per la veracitat de les dades que proporcioni a Motronic per tant respon de les conseqüències que es poguessin ocasionar per proporcionar dades falses o errònies en la present web. El client ha de respectar i d'acceptar les condicions generals de contractació, i els avisos legals i de privacitat establerts en la present web.

L'incompliment de l'anterior podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de Motronic sense necessitat de preavís i sense que això doni dret a cap indemnització, així com, a l'inici d'accions legals a què tingués dret a acudir CHITICRIS .

RESPONSABILITAT Motronic

Motronic es compromet a respectar les obligacions establertes en les presents condicions generals de Contratació establertas 

Per a qualsevol informació o solucionar dubtes, el client podrà comunicar-se amb Motronic a través d'l'apartat "contacte", o bé a través de l'correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: motronic@motronic.es indicant el número de comanda o indicant la seva consulta .

LLENGUA
L'idioma d'aquest portal web seran el castellà i el català, la informació comercial, contractual i les comunicacions amb els clients es realitzaran en l'esmentat idioma.


ARXIU DEL DOCUMENT ELECTRÒNIC
Com a informació prèvia addicional, exigida en l'art. 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, es comunica a l'consumidor i usuari que Motronic procedirà a l'arxiu de el document electrònic per mitjà de qual es formalitzi la seva compra i el document no serà accessible.


DISPONIBILITAT DEL SERVEI
Tot Usuari degudament registrat o mitjançant l'opció de compra sense registre i major d'edat pot comprar a www.motronic@motronic.es

Els compradors residents fora d'aquest àmbit territorial només podran beneficiar-se de el servei de compra online d'aquesta pàgina web quan l'adreça d'enviament de la comanda es trobi dins de l'àmbit geogràfic abans esmentat.

En cas que un usuari vulgui procedir a la compra des d'altres territoris, ha de posar-se en contacte per mail a motronic@motronic.es, amb la finalitat de coordinar el lliurament. En aquest cas l'usuari interessat que vulgui procedir al lliurament des d'altres territoris s'haurà de fer càrrec a través de la seva pròpia agència de transport de totes les despeses d'enviaments, taxes, devolucions i / o impostos.

Motronic es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la botiga online. En particular, Motronic podrà en qualsevol moment afegir nous productes als ja oferts o inclosos en la pàgina web. Així mateix, Motronic es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen a la nostra pàgina web.

GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT PER ALS BÉNS
Motronic adverteix que el color dels seus productes que apareixen en pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat de l'monitor del seu ordinador.
Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi d'existències.

CHITICRIS manté actualitzada la informació continguda en la seva pàgina web. No obstant això, si hi ha algun error en alguna dada, CHITICRIS procedirà a la seva immediata correcció.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DELS PRODUCTES
El client accepta que la valoració econòmica d'alguns dels productes poden variar en temps real. Com a conseqüència, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. No obstant això, aquest preu final serà comunicat a client en el procés de compra electrònica de forma prèvia i abans que aquest procedeixi a formalitzar la seva acceptació de la compra.

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€).

En els preus assenyalats en els productes, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l'producte adquirit.

No obstant l'anterior, el client podrà comprovar i calcular el preu total del producte amb els desglossaments exactes abans de procedir a formalitzar el pagament en el procés de compra de la web.

Per poder procedir amb la compra en línia de productes, s'estableix que el preu mínim dels productes per comanda ha de ser igual o superior a 10 euros (IVA inclòs).

COMUNICACIONS
Motronic i el comprador acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència de l'contracte de compravenda, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu de l'Empresa per a aquestes comunicacions serà motronic@motronic.es i el de l'usuari / comprador serà el facilitat en el formulari d'alta de nou compte o de compra ràpida.

S'informa que el correu electrònic és la via de comunicació preferent i per això Motronic queda exempta de tota responsabilitat derivada de la manca de consulta o error en el correu electrònic facilitat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
L'Empresa no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de comprador. En conseqüència, Motronic no respon pels danys i perjudicis que es poguessin derivar en interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Motronic, de retards o bloquejos en l' ús de el present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissió il·legítimes fora del control de l'empresa.

CONTRASENYES
Motronic facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis oferts a través de la present pàgina web.

L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes, assumint els danys o conseqüències derivades de l'trencament o revelació de l'secret.
Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari.

L'usuari es compromet a notificar a Motronic de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.
PAGAMENT ONLINE


Tajeta de crèdit Visa - Mastercard
Amb targeta de crèdit. A través d'aquest mitjà de pagament, el client haurà de facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el seu número Per garantir la seva confidencialitat, les dades seran xifrades i transferits utilitzant un protocol de seguretat, SSL (Secure Sockets Layer) sota servidor assegurança a l'TPV virtual de banc. En cap cas es facilitarà el número de targeta a Motronic SERVICE.

Procediment de pagament
En el termini màxim de 24 hores, Motronic SERVICE enviarà un correu electrònic a comprador, confirmant-se la compra realitzada. En aquest correu electrònic es detallarà el codi de referència de la compra, així com les característiques de l'Producte adquirit, el preu, les despeses d'enviament i el mètode de pagament seleccionat.

La confirmació de la comanda enviada per Motronic SERVICE no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Motronic SERVICE enviarà per correu electrònic la factura corresponent a la comanda realitzada. El comprador, a través del seu compte personal, podrà descarregar també aquesta factura.

Disponibilitat dels productes
Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat del producte. L'usuari serà informat d'aquest fet i té dret que se li reintegrin les sumes abonades en virtut de la mateixa.

Dret a no acceptar una comanda
Motronic SERVICE podrà cancel·lar qualsevol comanda o no acceptar una comanda confirmat pels següents motius:

error tècnic

Manca de disponibilitat

Impossibilitat de lliurament del producte a l'adreça facilitada

Motronic SERVICE reintegrar íntegrament l'import de la comanda cancel·lat.


Motronic Service - Motors i variadors elèctrics d' alterna o de contínua

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies