Aplicacions Industrials · Extrussió

Extrusió plastic


Extrusores, calandres, bobinadores, bomba engranatges, grup refredaments,emmotllaments, injectoras

Veure més